متنی که به عنوان نام تب ها در نظر گرفته می شود. امروز : یکشنبه 17 آذر 1398

rasad tejarat espadana

بازگشت به سایت

فرم استخدام

 

متقاضیان گرامی

*این شرکت در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی در دفتر اصفهان یک نفر مدیرمحتوا سایت و یک نفر ورد پرس کار حرفه ای  و یک نفر تریدر بازار های مالی  استخدام نماید .

لذا خواشمند است فرم زیر را به صورت کامل تکمیل و ارسال نمایید (وارد کردن موارد ستاره دار الزامیست درغیر این صورت درخواست شما ثبت نمی گردد.)

*حرفه های مورد خود را حتما باعلامت تیک مشخص نمایید و ترجیحا رزومه سابقه کاری و یا دوره های گذرانده شده را در قسمت توضیحات ارسال نمایید.

*با افراد مورد نظر جهت مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد لذا تقاضی می گردد قبل از تماس جهت مصاحبه با تلفن های شرکت تماس گرفته نشود.